Bagage assistentie

Indien u bagage assistentie nodig heeft, dan kunt u dit kenbaar maken bij de receptie; wij helpen u graag.

Bagage opslag

U kunt uw bagage tijdelijk bij ons plaatsen. Informeert u bij de receptie.

Berichten/Post

Alle voor u bestemde berichten worden bij de receptie voor u bewaard of naar uw kamer gebracht.

Belangrijke telefoonnummers

In geval van nood politie/ ambulance:  112
Aangifte en andere politiezaken: 0900-8844
Taxicentrale:

  • Vlissingen: 0118-416000
  • Middelburg: 0118-460606
  • Walcheren: 0118-635800

Telefoonnummer receptie: +316 30345366

BRAND

In geval van brand:

  • Blijf kalm. Paniek is gevaarlijk.
  • Meld de brand. Bel de receptie nr. +316 30345366
  • Probeer te blussen.
  • Begeef u naar het verzamelpunt in de centrale hal en anders buiten naast het naastgelegen woonhuis.
  • Verlaat het gebouw, laat uw bagage achter.
  • Neem uw sleutel mee

Brandalarm

Het brandalarm is voor uw veiligheid erg gevoelig afgesteld.
Wanneer u de deur van de badkamer tijdens het douchen open laat staan gaat het alarm af. Sluit daarom de deur tijdens en tijdelijk na het douchen.